ನಾಗೂರು ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ (ರಿ) : ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು

ನಾಗೂರು ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ (ರಿ) {ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ,ಹಳಗೇರಿ, ಉಳ್ಳೂರು,ಖಂಬದಕೋಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ} ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಳಗೇರಿ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೀಡಲಾಯಿತು…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar