ಎಲ್ . ಜಿ. ಫ಼್ಂಡೇಶನ್ ಹಂಗಳೂರು : ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸನ ಹಾಗು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

ಎಲ್ . ಜಿ. ಫ಼್ಂಡೇಶನ್ ಹಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗು ಜೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಪಡುಕೋಣೆ ಎಜುಕೇಶನ್  ಮತ್ತು ಸೋಟ್ಸಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸನ ಹಾಗು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ದಿನಾಂಕ 23-04-2017 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar