ನಮಗಿನ್ನೂ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತೀ ಬೇಕೇ ?

ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 70 ವರ್ಷಗಲಳಾ ಗುತ್ತಾ ಬಂತು.ಅಂದು ಸOವಿದಾನ ರಚನೆಯಾದಾಗ ಹಿOದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತೀಯ ಅನುಸ್ಟಾನವೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ವಸ್ತುಸ್ಠಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.ಸಾಕಸ್ಟು ಸಬಲೀಕರಣವೂ ಆಗಿದೆ.ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷವು ಪರಾಕಾಸ್ಟತೆಗೆ ಏರಿದೆ.ನಾನು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗಾಯಿತ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ.ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಸೆಭಾದ ಒಳಗೆ ವೀರಶೈವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಇಸ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮಗೆ ಜೈನರ ಹಾಗೆ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ  ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಹಿOದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ.ವೀರಶೈವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ.ಇಸ್ಟೋOದು ವರ್ಷಗಳು ಇವರು ಹಿOದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಇವರೀಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು ? ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.ಒಂದುವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮೀಸಲಾತೀ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತೀ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು.ಇದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೀಗ ಒಂದೇ ದೇಶ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.ಭಾರತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾತಿ ಆಧರಿತ ವ್ಯವಸ್ಠೇ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರOಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದOತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೇಗಳು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ,ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಕಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಕೊOಡು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿವೆ.ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆOದರೆ ರೂಪೈ 300 ರಿOದ 500ರೂ ಬೆಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚುದಕ್ಕಿOತ  ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿOದುಳಿದ 10 ಮಕ್ಕಳ ಸOಪೂರ್ಣ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ  ಬೀರಬಹುದು.ರುಪೈ 600/ ಬೆಲೆಯ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾ ರು 500 ರಿOದ 1500/ ತನಕ  ಕೊಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರು ಅ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಡರು.ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಹಿOದುಳಿದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಸ್ಟು ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶತ ಪ್ರತಿಶತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿOದುಳಿದವರು ಸಾಕ್ಶರತೇ ಕಾಣಬಲ್ಲರು.ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೇಗಳು ನನ್ನ ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರಿ.ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಠೇ  ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎOದು ಬಲ್ಲೆ . ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನ.ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೇಯವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಫೋಸ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮುಜುಗರವೇನಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವಾಗ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಹಳೆ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. “ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತೊOದು  ಗೋತ್ತೇನಮ್ಮ ,
ನಾವು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು
ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆಡೆಯಬೇಕು.
ಆಚರಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಟೇ ಗಾಗಿರದೆ , ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿರದೆ, ಇ ತರ ಸಂಸ್ಥೇಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿಯೂ ಆಗಿರದೆ, ವಸ್ತುನಿಸ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನೊOದವರ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿOದುಳಿದವರ,ದೀನರ,  ,ಶೋಷಿತರ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಬೇಕು.
ಏನಂತೀರಿ ?
ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್
ವಾಶಿ ,ನವಿ ಮುOಬೈ
9594228684

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar