ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕನಾ೯ಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂದದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ಇಂದು
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕನಾ೯ಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar