ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಂಜಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar