ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವಿಕಲಾಂಗ ದೇವಾಡಿಗರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ .

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘಗಳ ಹುಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರೆವು ನೀಡುವುದು ಆದರೂ ಉಡುಪಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ತನ್ನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತೀ ಬಡವ ದೇವಾಡಿಗ 6  ವಿಕಲಾಂಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ  ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲಾ 500/- ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎOದರೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.ಇದು ಉಡುಪಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಾಡಿಗ  ಸಂಘಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಹೊಸ  ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

One thought on “ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವಿಕಲಾಂಗ ದೇವಾಡಿಗರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ .”

 1. If anyone is in need of wheel chair, walker , blind walk stick , artificial limb please feel free to contact Dr P. B. Pandey It is available free of cost. Please forward this message to all your groups.

  Dr P. B.Pandey – 8454850700

  Which place? if any info about the address?

  Please guide us.

  Thanks&regards

  D.Babin Dhas
  9994873783

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar