ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ.

ದಿನಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಪ್ರಯೋಜನ‌ ಪಡೆಯಿರಿ, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಖಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar