ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೆಣಿಗೆ.

ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಯವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡುಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೆಣಿಗೆ ನಿಡಿರುತ್ತಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar