ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ಭಕ್ತಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಡಿಗ ಪಡುಪಣoಬೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ದುಬೈ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ವಿಶ್ವಸ್ಠರು ಮತ್ತು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar