ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಲಿಕರು ಎಲಿಗಂಟ್ ಕಿಚ್ಚನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು (53,200 Rs /-) ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar