Day: March 31, 2018

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ದ ಆಚರಣೆ .

March 31, 2018

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈ ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ದೇವಾಡಿಗ, ಜಯಂತಿ ದೇವಾಡಿಗ, ನಳಿನಿ ದೇವಾಡಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾದರ್ ನ ದೇವಾಡಿಗ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರoಭಗೊoಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಮೊಯಿಲಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಾಸು ದೇವಾಡಿಗ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾರಾಯಣ್, ಸಿಟಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ […]

Read More
Skip to toolbar