ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣದ ಸೇವಾದಾರರು ಬಿಜೂರಿನ ದೇವರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣದ ಸೇವಾದಾರರು ಇಂದು ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ದೇವರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರು.25,000/- ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

Sevadararu of Devadiga Akshaya kirana visited Brain Hemarej patient Bijur Devaraj Devadiga’s house & given medical help Rs 25,000/- today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar